Operations management (2023)

Operations management: in dit artikel wordt operations management praktisch uitgelegd. Na het lezen zal je de basis begrijpen van deze krachtige management methode.

Wat is operations management?

Operations management is een managementtak die focust op het ontwerpen, managen en verbeteren van productieprocessen en bedrijfsactiviteiten gerelateerd aan de productie van goederen en diensten. Het doel van operations management is om verbeteringen door te voeren voor een hogere winstgevendheid.

De functies van deze multidisciplinaire managementtak vormen de hoekstenen van organisaties over de hele wereld. Het zorgt ervoor dat de bedrijfsvoering zo efficiënt mogelijk is in termen van het gebruik van middelen, en dat voldaan wordt aan de eisen van de consument.

Operations management houdt zich voornamelijk bezig met planning, supervisie, productie en organiseren in een productiesetting. Al deze kernactiviteiten zorgen ervoor dat de organisatie waarde kan creëren in de waardeketen, en dat input, zoals personeel, materiaal, apparatuur, technologie en andere hulpbronnen omgezet wordt in waardevolle output.

Operations management heeft veel gelijkenissen met supply chain management en logistiek. Echter, supply chain management gaat ook over het begrijpen van mondiale trends in vraag en aanbod en eisen van de consument.

Voorheen heette operations management productiemanagement. Het is van alle tijden en begon toen ambachtslieden in welke periode dan ook hun werk organiseerden. Het werd breed verspreid en leidde uiteindelijk tot de industriële revolutie, met als belangrijke mijlpijl de assemblagelijn van Henry Ford.

Basisfuncties operations management

Operations management (MO) omvat het plannen, organiseren, coördineren en controleren van alle middelen die nodig zijn om de producten of services van een bedrijf te produceren.

De keten die verbonden is met het hele plannings- en productieproces bestaat uit veel verschillende partijen, die allemaal met een eigen planning werken. Onderstaande functies omvatten dan ook basisfuncties van operations management in het algemeen.

Planning & design

Planning in operations management gaat over het opstellen van eisen en doelstellingen, mijlpalen, voorwaarden, best practices en procedures. De strategische planning vertelt wanneer welk deel van de strategie in werking zal worden gesteld tijdens een specifieke periode.

Een operationeel plan is doorgaans de basis en het middel van rechtvaardiging tijdens het verzoek om een budget voor operaties in een organisatie.

Organiseren/Coördineren

Een goedlopende productiefaciliteit, of andere locatie waar geproduceerd wordt, heeft toch constant competent management nodig om fouten te voorkomen, en te streven naar zero defects (ZD). Het management zorgt ervoor dat het hele proces efficiënt blijft op zoveel mogelijk vlakken.

Zo worden de processen geselecteerd voor een specifieke taak die optimaal resultaat bieden, en worden alleen de juiste materialen gekozen. Ook onderhoud valt onder organiseren en coördineren, en het bijhouden van de inventaris.

(Video) What Is Operations Management?

Zoals bij alle managementfuncties horen ook andere aspecten bij deze tak, zoals personeelsbeheer en ondersteunende managementfuncties.

Controleren & verbeteren

Bestaande processen en bedrijfsactiviteiten kunnen vaak verbeterd worden, zelfs als ze al boven verwachting presteren.

Verbetering kan plaatsvinden op veel verschillende aspecten, zoals capaciteit, kwaliteit of productie. Vaak wordt Total Quality Management gebruikt als methodologie om kwaliteit te waarborgen.

Supervisiefuncties

In operations management gaat het vaak om situaties waarin grote productieprocessen worden beheerd, en waar veel medewerkers betrokken bij zijn. Om dat allemaal te managen worden meerdere supervisiefuncties gebruikt.

10 principes van Randall Schaeffer

Randall Schaeffer is een professional op het gebied van operations management, een filosoof en regelmatig te gast als spreker op conferenties van het APICS, een toonaangevende Amerikaanse supply chain management organisatie. Hij ontwikkelde de tien principes van operations management.

Operations management (1)

Realiteit

Het eerste principe is het realiteitsprincipe, en vertelt dat er geen methodologieën of theorieën bestaan die alle problemen kunnen oplossen. Er is geen universele oplossing voor alles, en daarom moet de organisatie zich focussen op het probleem in plaats van technieken.

Organisatie

Het organisatieprincipe zegt dat alle aspecten van productie georganiseerd moeten worden en als een geoliede machine moet lopen.

Dit principe is ontwikkeld vanuit de gedachte dat iedereen verschillende componenten bij elkaar kan voegen, maar dat garandeert geen winst. Als winst voorspelbaar moet zijn, dan moet elke activiteit in aanloop naar die winst dat ook zijn.

Basisbeginselen

Operations management gaat over het uitvoeren en begrijpen van de basisbeginselen. Onder andere de Pareto-regel is van toepassing op operations management: 80% van het succes komt van het nauwkeurig bijhouden van gegevens en naleving van procedures, en 20% komt van het toepassen van nieuwe technieken.

Verantwoording

Dit principe gaat over het feit dat mensen verantwoordelijkheid nodig hebben, omdat zij er anders geen moeite in stoppen. Het gaat hierbij ook om beloning in geval van succes, en het accepteren van de consequenties van minder goede prestaties of negatief gedrag.

Wil je onbeperkte en advertentievrije toegang?

(Video) What is Operation Management? | Duties and Responsibilities in Operation Management

Variantie

Varianties zijn inherent aan elk proces. Als het doel is om kosten te verlagen moeten deze nauwkeurig gemeten en gecontroleerd worden. Als het doel is om meer opties te creëren, dan moet variantie worden aangemoedigd.

Causaliteit

Met het causaliteitsprincipe wordt bedoeld dat problemen alleen maar symptomen zijn van wat er echt aan de hand is. Als de oorzaak van de problemen niet wordt aangepakt zal het probleem zich blijven voordoen.

Een tool om de oorzaak van een probleem te achterhalen is de root-cause analyse.

Passie

Volgens Randall kan de mate waarin medewerkers gepassioneerd zijn over hun werk veel impact hebben op de winstgevendheid en groei van een organisatie.

Het is daarom ook de taak van de manager om ervoor te zorgen dat medewerkers voldoende gemotiveerd en betrokken zijn.

Nederigheid

In plaats dat managers dure fouten maken vertelt dit principe dat ook managers hun beperkingen moeten aangeven en voor hulp moeten vragen. Een goede managers ziet zijn eigen fouten niet als falen, maar vraagt voor hulp en leert er een les uit.

Succes

Het succesprincipe gaat er vanuit dat aan succes vaak een nieuwe definitie gegeven moet worden omdat de markt ook ontwikkeld. Het belangrijkste hierbij is dat de klant altijd centraal staat.

Verandering

Problemen ontstaan, oplossingen worden gevonden, en dat zal altijd zo blijven. Het is daarom ook belangrijk dat er niet vastgehouden blijft worden aan oude, bekende en bewezen methoden. Verandering moet omarmt worden en zorgt voor stabiliteit op de lange termijn.

Trends in operations management

De veranderende omgeving en onzekerheid over de toekomst zorgt ervoor dat processen nieuwe en innovatieve benaderingen behoeven in operations management. Een aantal trends in operations management is hieronder weergegeven.

BPR

Business Process Re-engineering (BPR) is een veelgebruikte en radicale methode om bedrijfsprocessen opnieuw vorm te geven.

Het is een effectieve tool voor innovatie, en resultaten over voor en na de implementatie kunnen eenvoudig vergeleken worden.

(Video) What is Operations Management?

Lean / Six Sigma / Agile

De door de Japanse autoproducent Toyota ontwikkelde Lean management is een erkende en bewezen tool in productieomgevingen.

Door de complexiteit van processen werd het ook zaak dat deze processen aangepast konden worden zonder moeite. Dat zorgde ervoor dat het begrip Agile zijn intrede deed.

Een andere manier om processen te verbeteren is door de Six Sigma methode te gebruiken die werd ontwikkeld door Motorola.

Sustainability

Door de rampzalige situatie van het klimaat en de regelgeving die daarop in gebruik genomen wordt staan bedrijven onder druk om duurzaam te werk te gaan.

Het zorgt er onder andere voor dat bedrijven vrijwillig of verplicht rapportage publiceren over hun duurzame prestaties. Deze rapportage wordt uitgevoerd met een bepaalde standaard, bijvoorbeeld die van het GRI, of IR.

Ontvang gratis ons Toolshero Top 30 modellenboek

Nu is het jouw beurt

Wat denk jij? Herken jij de uitleg over operations management? Zie jij overeenkomsten met supply chain management? Hoe zijn de operations in jouw organisatie georganiseerd? Wat zijn volgens jou belangrijke toepassingen van operations management? Heb jij tips of aanvullingen?

Deel jouw kennis en ervaring via het commentaar veld onderaan dit artikel.

Meer informatie

 1. Russell, R. S., & Taylor, B. W. (2003). Operations management (Vol. 3). ^ eNew Jersey New Jersey: Prentice Hall.
 2. Slack, N., Chambers, S., & Johnston, R. (2010). Operations management. Pearson education.
 3. Stevenson, W. J., Hojati, M., & Cao, J. (2007). Operations management (Vol. 8). Boston: McGraw-Hill/Irwin.
 4. Voss, C. (2010). Case research in operations management. In Researching operations management (pp. 176-209). Routledge.

Citatie voor dit artikel:
Janse, B. (2019). Operations management. Retrieved [insert date] from toolshero: https://www.toolshero.nl/management-modellen/operations-management/

Wilt u linken naar dit artikel, dat kan!
<a href=”https://www.toolshero.nl/management-modellen/operations-management/”>toolshero: Operations management</a>

Published on: 24/08/2019 | Last update: 01/02/2022

(Video) Lecture 1 Introduction to Operations Management

Interessant artikel?

Geef je waardering of deel het artikel via social media!

Gemiddelde beoordeling 4 / 5. Totaal aantal beoordelingen: 4

Dit artikel is nog niet beoordeeld! Wees de eerste met jouw beoordeling.

We vinden het jammer dat het artikel niet waardevol voor je was

Laat ons dit artikel verbeteren!

Vertel ons wat er beter kan aan het artikel? Wat mis je bijvoooebeeld of wat kan worden aangevuld?

(Video) Operations Management

FAQs

What is operations management answer? ›

Operations management oversees the complete operating system of an organization. Operations management is essential for organizations to manage their daily activities seamlessly. Operations management controls all the processes and handles issues including design, operation, maintenance, and improvement of the systems.

What are the 5 P's of operations management? ›

The constituents of the 5P model are: 1) Plan, 2) Process, 3) People, 4) Possessions, and 5) Profits.

What do you think a typical operations manager does require a short answer only? ›

In most businesses, operations managers oversee the big picture of their organization. They are responsible for managing processes, purchasing, accounting, human resources, inventory, and IT.

What are the 4 types of operations management? ›

What are the 4Vs of Operations Management? The 4Vs – the 4 dimensions of operations are: Volume, Variety, Variation and Visibility. They can be used to assess all different types of business operations and understand how any why they operate, their key competitive strengths, weaknesses and different approaches.

What are the 3 roles of operations management? ›

The term operations management encompasses planning, implementing, and supervising the production of goods or services.

What is the main goal of operations management? ›

The goal of operations management is to help maximize efficiency within an organization, increase the organization's productivity, increase profits while reducing costs, and ensure the production and delivery of high-quality products or services that suit consumers' needs.

What are the 5 C's of management? ›

These five elements; Create, Comprehend, Communicate, Collaborate and Confront, form the basis of an effective people management approach. Whilst each element is important in its own right they all interrelate with and support the others.

What are the six 6 Strategies in operations management? ›

Components of Operations Strategy include below main six components:
 • Designing and Positioning the Production System. ...
 • Focusing Production/ Manufacturing and Service Facilities. ...
 • Design and Development of Product/ Service. ...
 • Selection of Technology and Process Development. ...
 • Resource Allocation.

What makes a great operations manager? ›

A good operations manager understands that employees are valuable and can effectively communicate with operations staff. That means delivering the hard facts, providing thoughtful and constructive feedback, and listening to empowered employees who are part of the same team.

What is the ideal skills of an operations manager? ›

They should also possess strong motivational skills in order to effectively motivate their teams. Strong negotiation skills, organisational skills coupled with a sound awareness of internal and external customer needs are equally important.

How can an operations manager stand out? ›

It is a crucial balancing act and for this reason, the operations manager needs to possess the following qualities.
 1. Understand Customer Needs. In some cases, customer needs may differ from customer wants. ...
 2. Have a Deep Knowledge of the Company's Financial Status. ...
 3. Possess First-Rate Communication Skills.
Sep 21, 2014

What are the 7 main functions of operational management? ›

Similarly, there are seven functions of operations management.
 • Operational planning.
 • Finance.
 • Product design.
 • Quality control.
 • Forecasting.
 • Strategy.
 • Supply chain management.
Oct 17, 2022

What are the basic operations management process? ›

Operations management refers to the business processes involved with planning, organising and monitoring the production process. It's concerned with converting raw materials and labour into goods and services in the most efficient manner possible – in short, it aims to optimise the production and delivery process.

What is an example of operations management? ›

Examples of managing business operations

That can include overseeing administrative costs, managing claims and billing, and legal compliance.

What are the two main goals of operations management? ›

There are many objectives of operations management, but the most important ones are to create value for the customer and make a profit. Other goals include ensuring quality, maintaining efficiency, and reducing costs.

What is the most important in operation management? ›

Waste Reduction - Waste reduction is one of the most important components of operations management. Various techniques can be used to identify and eliminate waste within manufacturing operations, such as lean manufacturing strategies and JIT scheduling to manage inventory costs.

What are the two key drivers of an operations manager? ›

Organization and productivity are two key drivers of being an operations manager, and the work often requires versatility from the operations manager.

What are the four 4 responsibilities of operation manager? ›

Operations Manager Responsibilities:

Provide inspired leadership for the organization. Make important policy, planning, and strategy decisions. Develop, implement, and review operational policies and procedures. Assist HR with recruiting when necessary.

What are the three 3 C's of an effective leader? ›

As leaders, we should create an atmosphere of consistent excellence. The next time you are leading your team, focus on your mindset and decide to be a three-C leader: competent, committed and with strong character. When we do that, our employees win, and when they win, we all win.

What does 5Cs stand for? ›

The five Cs of credit are important because lenders use these factors to determine whether to approve you for a financial product. Lenders also use these five Cs—character, capacity, capital, collateral, and conditions—to set your loan rates and loan terms.

What are the 8 M's of operation management? ›

Change management is the strategy for the organization to maintain the equilibrium between external and internal environment by managing efficiently and effectively the 8Ms i.e. Man, Machine, Material, Money, Maintenance, Methods, Measurement, and Market.

What are the 3 main planning strategies? ›

Three major types of plans can help managers achieve their organization's goals: strategic, tactical, and operational. Operational plans lead to the achievement of tactical plans, which in turn lead to the attainment of strategic plans.

What are the key elements of operations management? ›

The Major elements of Operations Management:
 • Selection and Design:
 • The Process, Selection, and Planning:
 • Plant location:
 • Facilities layout and materials handling:
 • The Planning of capacity:
 • Production, Planning, and Control (PPC):
 • Control of Inventory:
 • Assurance and Control of Quality:

What are the three 3 core of operations? ›

WHAT IS OPERATIONS MANAGEMENT? Every business is managed through three major functions: finance, marketing, and operations management.

What are the six direct responsibilities of operations managers? ›

Their direct responsibilities include managing both the operations process, embracing design, planning, control, performance improvement, and operations strategy.

What is Operation management on your own opinion? ›

Operations management is a delivery-focused area in business which ensures that an organisation successfully turns inputs to outputs in an efficient manner. The inputs themselves could represent anything from materials, equipment and technology to human resources such as staff or workers.

What is operations management quizlet? ›

Operations Management. The systematic design, direction, and control of processes that transform inputs into services and products for internal, as well as external, customers. Process. Any activity or group of activities that takes one or more inputs, transforms them, and provides one or more outputs for its customers ...

What is operation management with example? ›

Operations management is the planning, organizing, and oversight of business practices that maximize efficiency and assure company processes are driving value. It involves preparing and supervising the practices that turn resources such as labor, equipment, and raw materials into goods and services.

What is a good operation management? ›

An effective operations manager is defined as the master and commander managing resource input and output. These professionals optimize processes to decrease the cost of goods per unit, making it possible to sell at a lower price and leave a high margin to remain agile in competitive business environments.

How do you manage operations? ›

5 Tips That Operations Managers Can Use Today
 1. Make Sure You're Focusing on the Right Operations Metrics. ...
 2. Always Use Data to Identify Key Problems. ...
 3. Invest in Staying Up-to-Date With the Latest Technology. ...
 4. Focus on Processes Before Automation. ...
 5. The Key People Skill for Operations Managers.

What are the 4 core areas of responsibilities of an operations manager? ›

This includes planning, organizing, and supervising operations, manufacturing and production processes, and service delivery to produce the desired outcome of a high-quality product or service that satisfies customer demands.

What are the 7 main function of operational management? ›

We can distinguish seven main functions of operation management in the industrial enterprise: planning, scheduling, purchasing, controlling, quality control and inventory control. In each of those fields operations managers should conduct many decision affecting of-organization effectiveness.

Videos

1. Lecture 01 Operations Management: Basics
(Operations Management - IITR)
2. Introduction to Operations Management Part 1
(Dr. Harvi Millar)
3. What do Operations Managers Do? | Rowtons Training by Laurence Gartside
(Laurence Gartside)
4. Operations Management
(GreggU)
5. Operations Management Tasks in a Small Company?✨
(Business Operations, Management & Human Resources)
6. Operations Management ادارة العمليات ج 1
(Prof.Hani AlAmri)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Sen. Ignacio Ratke

Last Updated: 03/29/2023

Views: 6741

Rating: 4.6 / 5 (56 voted)

Reviews: 95% of readers found this page helpful

Author information

Name: Sen. Ignacio Ratke

Birthday: 1999-05-27

Address: Apt. 171 8116 Bailey Via, Roberthaven, GA 58289

Phone: +2585395768220

Job: Lead Liaison

Hobby: Lockpicking, LARPing, Lego building, Lapidary, Macrame, Book restoration, Bodybuilding

Introduction: My name is Sen. Ignacio Ratke, I am a adventurous, zealous, outstanding, agreeable, precious, excited, gifted person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.